باربر

برای تشکیل گریتینگ از تسمه ها که بار اصلی را به دوش میکشند با عنوان بخش تسمه بابر استفاده میشود که البته از دوسمت به نگهدارنده ها متصل میشود و ایفای نقش میکند، تسمه ها به صورت موازی با یکدیگر قرار داده شده و با استفاده از بخش رابط به یکدیگر متصل میشوند

تصویر گریتینگ
تمامی حقوق طراحی و سئو این سایت متعلق به شرکت هونام مهارت میباشد